O nás

Slovo «kairos» je odvozeno od řeckého boha příhodného času, Kaira (latinsky pojmenovaného Caerus). Ten bývá zobrazován jako okřídlený muž s hlavou vyholenou na temeni a dlouhými kadeřemi v čele – odtud snad, že příležitost se musí chytit za pačesy a je pomíjivá, snadno může uletět.

Starořečtina vlastnila vícero označení pro čas. Rozlišovala například takzvaný «chronos» popisující plynoucí, „chronologický čas“, který můžeme sledovat na hodinkách či v kalendáři. Výraz «kairos» naproti tomu chápe čas v metaforickém slova smyslu – jako příhodný čas, správný okamžik, o kterém mluvíme například, když říkáme, že uzrál správný čas k něčemu či pro něco…

Věříme, že název našeho centra bude symbolem oznamujícím správný čas pro zmírnění, odeznění problémů, s nimiž se potýkáte.

Partnerem na této cestě Vám budou stálí pracovníci centra, aktuálně:

MUDr. Vladimír Klanica
Psychiatr, věnující se oblasti psychosomatiky a klasické i ericksonovské hypnoterapii. Absolvoval tradiční, úvodní i navazující modul kurzu klasické hypnózy vedený profesorem Kratochvílem a výcvik hypnoterapie zaměřené na řešení využívající prvky SFBT (krátké terapie zaměřené na řešení), splňujícím kritéria AfSFH (Assotiation for Solution Focused Hypnotherapy). Zároveň je frekventantem libereckého výcviku v rodinné terapii zaměřené na léčbu psychosomatických poruch a absolventem, taktéž libereckého, kurzu komplexní krizové intervence. Mj. prošel základním a návazným kurzem psychoterapie psychóz pořádaným Insitutem klinické psychologie, absolvoval kurz léčby fóbií organizovaný Instituto Europeo de Formación de Formadores v Santiagu de Compostela, pracuje s pomocí metody Sand-Playingu po absolvování komplexního kurzu v martinském Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.