Ceník a podmínky terapie

Ceník

  Cena Časová dotace
Hypnoterapie 300,- Kč 90 minut/sezení
Krizová intervence 250,- Kč 50 minut/sezení
Rodinná sezení 250,- Kč 60 minut/sezení

* Možnost zvýhodněné ceny při objednání více sezení.

Způsob úhrady

  • Platba v hotovosti

    Příslušnou částku hradí v tomto případě klient na konci sezení. Děkujeme, že máte k placení připraven přesný obnos.

  • Platba bankovním převodem

    Jako alternativu může klient zvolit úhradu bankovním převodem dle pokynů uvedených v potvrzujícím e-mailu dohodnutého sezení. Platbu je nutno provést s předstihem tak, aby byla vykázána před zahájením sezení. V opačném případě musí klient dodat písemné potvrzení zaúčtování platby (příkaz k úhradě není dostatečným dokladem), či uhradit sezení v hotovosti. Neprokáže-li klient platbu, či neuhradí-li sezení v hotovosti, bude sezení stornováno dle storno podmínek uvedených níže.

Storno podmínky

Objednávka nabízených služeb je závazná. Po potvrzení objednávky ze strany terapeutického centra (nejčastěji formou potvrzujícího e-mailu) je proto klient povinen objednaný termín dodržet a uhradit příslušnou cenu sezení. V případě, že se klient nemůže ve zvolenou dobu k sezení dostavit, může objednávku stornovat – nejpozději však 36 hodin před smluvenou dobou začátku sezení. Učinit tak může pomocí kontaktních údajů uvedených v e-mailové zprávě, již obdrží při potvrzení  každého domluveného sezení. V případě zrušení objednávky méně jak 36 hodin před začátkem sezení či v případě, že se klient na sezení nedostaví bez omluvy, je klient povinen uhradit stornopoplatek ve výši 100% ceny sezení. Stornopoplatek hradí klient bezhotovostně bankovním převodem, nedohodne-li se s terapeutem jinak. Splatnost stornopoplatku je 7 pracovních dnů ode dne stornovaného sezení.

Děkujeme, že respektujete uvedená pravidla, zejména s ohledem na ostatní klienty mající zájem o Vámi nevyužitý čas.

Anonymita klientů

Centrum krizové intervence, psychoterapie a hypnoterapie KAIROS zajišťuje plnou diskrétnost, není smluvním zařízením se zdravotními pojišťovnami. Proto není povinováno vést evidenci o svých klientech určenou ke kontrole jinými institucemi. Průběh terapeutických sezení je, opět v anonymní podobě, využíván pouze při supervizních setkáních.